دوتا بازیکن 500 به بالا نیاز مندم میتونم با 3 تا از بازیکنای بالای 390 مزایده کنم با حداقل قیمت بازیکنای خودم هر کی خواست سریع پیام بده       تیم : من و خدا