پدیده خراسان 0-0 استقلال خوزستان  --   صبای قم 1-1 ذوب آهن   --   سپاهان1-1 پیکان    --  تراکتور سازی0-0 پرسپولیس  --   فولاد 2-2 سایپا   --  استقلال 1-1 ماشین سازی