استقلال1-1 ماشین سازی . اوج بد شانسی آبی های پایتخت در تهران .

با این مساوی استقلال میان تیم های پایین جدول ماند .

سال قبل پرسپولیس اخر جدول امسال استقلال .

با اینکه استقلال در نیمه ی اول 1 بر 0 از ماشین سازی جلو بود ولی بازهم بدشانسی استقلال رو شد و در نیمه ی دوم  ماشین سازی بازی رو 1 - 1 کرد .