بازی پرسپولیس و پدیده به دلیل هوای برفی لغو شد وبه فردا یعنی شنبه 1395/9/20ساعت4:00بعدازظهر موکول شد