سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 11152

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 21:51:35 + | 1397/9/24

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 2 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/24 23:3:30

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/24 20:9:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/24 16:9:10

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 6 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/24 15:52:6

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 0 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/24 14:58:17

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 4 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/24 7:47:8

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج3 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/24 6:38:12

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 5 را با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/24 6:14:13

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/24 3:7:6

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 3 را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/24 2:15:8

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج 2 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/23 18:52:9

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 4 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/23 18:11:5

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 6 را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/23 16:23:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/23 12:16:11

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/23 12:4:8

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج3 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/23 10:33:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/23 10:11:8

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد1 را با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/9/23 10:6:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/23 9:18:7

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/9/23 8:59:19

سطح 3
سطح 3
سطح 5
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 18