سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 8342

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 13:32:53 + | 1397/1/3

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 18:24:6

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 1 را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/3 17:21:3

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/3 16:20:3

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 6 را با نتیجه 9 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/3 16:3:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 15:40:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 15:20:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 13:12:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 12:41:2

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد1 را با نتیجه 9 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/3 9:50:7

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد2 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/3 9:37:6

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/3 9:10:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 8:18:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 6:58:9

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 4:23:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل شهنی یونایتد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 3:53:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/3 3:15:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/2 18:54:3

پرسپولیس تلبزان تیم پرسپولیس علی آباد را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/2 9:54:6

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد2 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/1/2 5:43:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/1/2 4:28:3

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12