سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7366

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 13:28:4 + | 1396/4/7

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 5 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/6 23:21:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/6 21:36:7

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/6 20:35:3

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/6 19:35:6

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 4 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/6 19:26:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/6 19:9:12

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد2 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/6 18:54:11

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد1 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/6 17:23:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 2 بازی (دوستانه) مقابل شهنی یونایتد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/6 17:13:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 6 را با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/6 10:28:9

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/6 7:36:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/6 6:8:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/6 3:29:4

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 2 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/5 23:6:5

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد1 را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/5 15:7:11

پرسپولیس تلبزان تیم شهنی یونایتد را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/5 13:56:8

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/5 12:20:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/5 11:14:3

پرسپولیس تلبزان تیم پرسپولیس علی آباد را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/4/5 9:22:12

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/4/5 5:50:8

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12