سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7049

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 1:40:14 + | 1396/2/9

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج 2 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/9 2:32:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 1 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 22:15:2

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج3 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 20:38:5

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد1 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 20:16:14

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 9 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 20:5:20

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 6 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 18:14:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 13:50:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 13:21:8

پرسپولیس تلبزان تیم پرسپولیس علی آباد را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 11:19:7

پرسپولیس تلبزان تیم شهنی یونایتد را با نتیجه 3 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 11:16:17

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 9:7:3

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد2 را با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 6:59:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 6:4:4

پرسپولیس تلبزان از gladiators با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/2/8 5:0:8

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج را با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 4:42:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 4:22:8

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد1 را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 4:0:5

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/2/8 3:45:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/8 2:19:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/2/6 16:41:4

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12