سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 6792

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 1:53:55 + | 1395/12/8

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان از FC.Chaldran با نتیجه 3 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/12/7 23:45:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 23:43:2

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج 2 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 20:26:6

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد1 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 19:6:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل شهنی یونایتد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 17:55:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 16:24:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 14:17:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 10:47:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 7:54:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 7:34:8

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد را با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 7:4:3

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد2 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 6:59:9

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 6:48:4

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد2 را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 6:44:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 6:43:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 9 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 5:2:7

پرسپولیس تلبزان از gladiators با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/12/7 4:29:21

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 3:11:5

پرسپولیس تلبزان تیم پرسپولیس علی آباد را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 2:23:8

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 6 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 2:21:5

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12