سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7496

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 3:27:42 + | 1396/5/26

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 2 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 21:13:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 3 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 20:59:2

پرسپولیس تلبزان تیم پرسپولیس علی آباد را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 18:13:2

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج3 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 17:57:4

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد2 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 17:53:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/5/25 12:48:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/5/25 10:54:1

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 10:48:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/5/25 7:56:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 6 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/5/25 7:17:3

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد2 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 6:0:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/5/25 5:54:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 2 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/5/25 5:33:4

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد1 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 4:9:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/5/25 4:8:3

پرسپولیس تلبزان تیم شهنی یونایتد را با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 3:59:3

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 3:42:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 4 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/25 2:55:4

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 5 را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/23 22:27:3

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/5/23 20:54:4

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12