سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 6915

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 18:31:0 + | 1396/1/5

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان از gladiators با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/1/5 22:2:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل شهنی یونایتد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/5 21:25:5

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/1/5 21:11:5

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 3 را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/1/5 11:13:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/5 8:10:12

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/5 6:57:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/5 6:48:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/5 4:26:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 6 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/5 2:13:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/5 2:11:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 3 - 0 بازی (دوستانه) مقابل FC.Chaldran را باخت.
1396/1/4 10:18:5

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/4 6:24:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/4 4:42:8

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/4 4:1:6

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد2 را با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/1/3 21:29:6

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/3 20:46:6

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/3 14:43:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/1/3 13:15:3

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 1 را با نتیجه 9 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/1/3 12:43:8

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 6 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/1/3 10:0:3

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12