سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7591

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 21:59:39 + | 1396/7/27

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/28 3:47:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 3 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/27 16:45:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/27 16:17:1

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/27 14:51:5

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/27 10:5:3

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 1 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/27 8:42:5

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 5 را با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/27 7:41:6

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 6 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/27 6:7:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/27 3:2:4

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج1 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/27 2:25:5

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 2 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/27 2:24:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/27 2:10:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/25 21:24:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/25 20:57:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/25 18:42:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/25 14:40:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 9 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/25 13:25:5

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 4 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/25 11:30:4

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج 2 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/7/25 11:12:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/7/25 9:19:2

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12