سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7695

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 7:31:35 + | 1396/9/25

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج1 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/25 8:38:4

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 2 را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/25 6:0:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/25 4:59:4

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/25 4:46:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/25 3:23:6

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/25 3:9:10

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/25 2:13:4

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد1 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 22:53:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 1 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 18:40:6

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 6 را با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 17:17:2

پرسپولیس تلبزان تیم شهنی یونایتد را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 14:37:2

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد2 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 14:27:3

پرسپولیس تلبزان تیم چرم یونایتد2 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 12:36:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/23 11:59:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/23 11:24:2

پرسپولیس تلبزان تیم پرسپولیس علی آباد را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 9:39:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/23 9:38:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1396/9/23 8:50:3

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 8:43:2

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد1 را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1396/9/23 8:7:4

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12