سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 8616

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 2:55:0 + | 1397/3/3

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/3 10:34:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 2 - 7 بازی (دوستانه) مقابل فولاد.خوزستان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/3 8:13:6

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 1 را با نتیجه 9 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/3/3 7:10:8

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/3 5:53:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/3 2:25:7

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد3 را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/3/1 22:30:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/1 15:27:6

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/1 8:2:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/1 7:37:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/1 3:8:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/3/1 2:59:7

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 2 - 6 بازی (دوستانه) مقابل فولاد.خوزستان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/2/31 22:59:7

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/2/31 20:54:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/2/31 20:19:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 6 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/2/31 15:38:4

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج3 را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/2/31 15:21:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/2/31 12:37:9

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 4 را با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/2/31 12:8:14

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/2/31 5:49:4

پرسپولیس تلبزان تیم نفت پشت برج1 را با نتیجه 9 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/2/31 5:9:8

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12