سرمربی تیم

سیامک مرادی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان

سلطان علی پروین

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 6553

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/1/22

آخرین ورود: 15:3:27 + | 1395/11/2

سن مربی: 40 سال

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: پرسپولیس تلبزان (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 3 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/2 17:13:11

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 1 - 4 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1395/11/2 16:17:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 2 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/2 15:40:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/2 14:51:4

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 4 را با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/11/2 8:33:13

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/11/2 6:10:1

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 6 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/2 5:12:2

پرسپولیس تلبزان تیم Etehad را با نتیجه 0 - 3 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/11/2 3:31:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 3 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/2 3:22:2

پرسپولیس تلبزان از gladiators با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/11/2 2:41:2

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد را با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/11/2 2:1:3

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 0 - 2 بازی (دوستانه) مقابل شهنی یونایتد را باخت.
1395/11/1 19:44:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/1 17:14:2

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 7 را با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/11/1 16:37:11

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 5 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/1 13:19:2

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/1 12:26:2

پرسپولیس تلبزان تیم علی آباد را با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/11/1 11:26:6

پرسپولیس تلبزان تیم پشت برج 2 را با نتیجه 3 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/11/1 9:29:4

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/1 7:5:6

پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس علی آباد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/11/1 7:1:7

سطح 3
سطح 1
سطح 1
سطح 1
سطح 0
سطح 5
سطح 1
مجموع سطوح : 12