سرمربی تیم

یاسر شهنی

  
ایران ، خوزستان ، مسجد سلیمان
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 10833

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/4/25

آخرین ورود: 23:43:30 + | 1397/7/24

جنسیت مربی: مرد

نام تیم: چرم یونایتد (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

چرم یونایتد تیم نفت پشت برج3 را با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 23:54:7

چرم یونایتد تیم پشت برج 4 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 17:58:3

چرم یونایتد با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 6 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/24 14:38:10

چرم یونایتد تیم پرسپولیس علی آباد را با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 12:11:4

چرم یونایتد با نتیجه 4 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/24 12:1:6

چرم یونایتد تیم پشت برج 5 را با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 10:51:5

چرم یونایتد با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 7 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/24 10:31:4

چرم یونایتد تیم پشت برج 1 را با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 9:5:4

چرم یونایتد تیم پشت برج 2 را با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 6:43:4

چرم یونایتد تیم نفت پشت برج را با نتیجه 6 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 6:36:8

چرم یونایتد تیم نفت پشت برج 2 را با نتیجه 4 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/24 2:54:7

چرم یونایتد با نتیجه 6 - 2 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/23 10:18:10

چرم یونایتد با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/23 5:32:5

چرم یونایتد تیم علی آباد1 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/23 4:12:5

چرم یونایتد با نتیجه 6 - 2 بازی (دوستانه) مقابل علی آباد3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/23 3:7:4

چرم یونایتد تیم علی آباد را با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/7/23 2:29:4

چرم یونایتد با نتیجه 3 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 2 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/22 21:52:7

چرم یونایتد با نتیجه 3 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 4 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/22 21:46:8

چرم یونایتد با نتیجه 3 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 1 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/22 20:51:3

چرم یونایتد با نتیجه 5 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پشت برج 3 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/7/22 20:16:8

سطح 3
سطح 0
سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 5
سطح 0
مجموع سطوح : 9