سرمربی تیم

ali jirofti

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 6977

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/7/12

آخرین ورود: 21:20:50 + | 1395/12/7

نام تیم: vitality (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

vitality با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل sardo9604 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 20:55:2

vitality تیم rokin را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 19:37:5

vitality تیم farjam.a20 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 19:17:2

vitality با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل sardo2319 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 18:41:8

vitality تیم fire را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 18:36:4

vitality تیم fcs20018 را با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 12:8:5

vitality با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل soza را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 7:27:6

vitality با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل 2018ازادی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/7 5:41:9

vitality تیم آروين اف سي را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 5:24:5

vitality تیم rokin2319 را با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 3:58:2

vitality تیم moh65 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 2:51:2

vitality تیم badboy را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/7 2:39:3

vitality با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل sardo9604 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/6 23:27:4

vitality تیم moh65 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/6 22:49:4

vitality با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل sardo3199 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/6 21:24:4

vitality با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل fire را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/6 19:44:2

vitality تیم rokin را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/6 11:30:2

vitality تیم badboy را با نتیجه 9 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/6 9:6:2

vitality با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل 2018ازادی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1395/12/6 8:45:3

vitality تیم rokin2319 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1395/12/6 7:21:14

سطح 1
سطح 5
سطح 4
سطح 3
سطح 5
سطح 3
سطح 2
مجموع سطوح : 23