سرمربی تیم

حسن حسنی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 8189

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/6/20

آخرین ورود: 19:8:33 + | 1396/11/3

نام تیم: نفت پشت برج 2 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/11/4 7:29:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/11/2 17:31:2

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/11/2 7:39:6

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/11/1 3:41:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/10/29 19:25:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/10/29 10:38:4

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/10/27 19:1:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/10/27 5:52:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/10/25 11:37:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/10/24 23:19:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/10/24 8:17:2

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/10/23 17:35:5

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/10/23 5:57:4

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/10/21 23:15:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/10/21 21:56:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/10/20 12:56:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/10/19 23:25:4

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/10/19 21:46:4

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1