سرمربی تیم

حسن حسنی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7152

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/6/20

آخرین ورود: 23:17:7 + | 1396/1/6

نام تیم: نفت پشت برج 2 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/1/7 22:1:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/1/7 10:32:3

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/1/6 5:56:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/1/5 12:28:4

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/1/5 4:26:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/1/3 20:23:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/1/3 14:43:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/1/1 23:10:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/1/1 15:17:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1395/12/30 19:5:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1395/12/30 5:14:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1395/12/29 18:40:12

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/12/29 4:4:6

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/12/28 19:56:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1395/12/28 17:34:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1395/12/27 16:24:8

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/12/27 7:15:4

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/12/26 16:34:4

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/12/26 2:54:6

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1