سرمربی تیم

حسن حسنی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 11372

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/6/20

آخرین ورود: 21:8:36 + | 1397/9/19

نام تیم: نفت پشت برج 2 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/9/20 18:29:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/9/20 2:42:3

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/9/19 23:56:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/9/19 7:40:6

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/9/19 4:43:8

نفت پشت برج 2 از نفت پشت برج1 با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/9/18 15:10:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1397/9/18 7:40:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/9/18 4:25:8

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1397/9/16 16:47:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/9/16 14:53:7

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/9/16 9:48:6

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/9/13 17:45:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/9/13 8:39:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/9/13 7:53:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/9/12 19:32:6

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/9/12 16:33:7

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/9/12 9:41:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/9/11 17:17:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/9/11 6:57:19

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/9/11 6:19:2

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1