سرمربی تیم

حسن حسنی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 10764

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/6/20

آخرین ورود: 14:17:0 + | 1397/7/2

نام تیم: نفت پشت برج 2 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 3 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/7/1 15:37:7

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/7/1 7:27:5

نفت پشت برج 2 از نفت پشت برج1 با نتیجه 3 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/7/1 4:30:9

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1397/6/30 11:24:3

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/30 9:38:5

نفت پشت برج 2 از نفت پشت برج1 با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/30 5:19:13

نفت پشت برج 2 با نتیجه 4 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1397/6/29 21:29:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1397/6/29 14:37:7

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/6/29 13:54:5

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/28 5:31:6

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 4 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/28 3:41:7

نفت پشت برج 2 از نفت پشت برج1 با نتیجه 3 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/28 3:41:2

نفت پشت برج 2 از نفت پشت برج1 با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/27 15:12:3

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 3 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/27 8:55:7

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 6 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/27 3:32:12

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل نفت پشت برج1 را باخت.
1397/6/25 19:15:3

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/25 16:54:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1397/6/25 12:59:6

نفت پشت برج 2 از نفت پشت برج1 با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/24 22:6:7

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1397/6/24 15:56:3

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1