سرمربی تیم

حسن حسنی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 6788

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/6/20

آخرین ورود: 20:15:57 + | 1395/11/1

نام تیم: نفت پشت برج 2 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/11/2 15:40:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1395/11/2 10:31:6

نفت پشت برج 2 از شهنی یونایتد با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/11/1 21:53:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1395/11/1 17:14:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1395/11/1 7:0:8

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 4 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/29 15:22:3

نفت پشت برج 2 از شهنی یونایتد با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/29 5:5:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1395/10/29 4:43:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1395/10/28 19:5:4

نفت پشت برج 2 از شهنی یونایتد با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/27 21:25:2

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/27 3:42:5

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/27 3:14:8

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1395/10/26 9:25:3

نفت پشت برج 2 از شهنی یونایتد با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/26 8:20:2

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 8 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/26 4:2:7

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/24 23:6:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل شهنی یونایتد را باخت.
1395/10/24 22:42:6

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/24 2:17:8

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1395/10/23 2:1:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1395/10/22 19:6:9

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1