سرمربی تیم

حسن حسنی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7711

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/6/20

آخرین ورود: 17:32:54 + | 1396/5/1

نام تیم: نفت پشت برج 2 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/5/2 9:50:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/4/31 20:31:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/4/31 14:40:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/4/29 16:19:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 9 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/4/29 8:51:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/4/27 5:20:4

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/4/27 3:45:2

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/4/24 18:23:4

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/4/24 7:46:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/4/22 7:5:12

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/4/22 4:55:13

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/4/20 22:29:5

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 8 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/4/20 3:7:8

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/4/18 12:21:2

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/4/18 5:19:7

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1