سرمربی تیم

حسن حسنی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 7803

تاریخ تاسیس باشگاه: 1395/6/20

آخرین ورود: 23:28:34 + | 1396/6/30

نام تیم: نفت پشت برج 2 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/6/29 19:54:1

نفت پشت برج 2 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/6/29 3:25:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/6/28 15:47:6

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 7 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/6/28 5:29:1

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/6/26 20:45:2

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/6/26 20:43:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/6/23 22:40:5

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/6/23 16:13:2

نفت پشت برج 2 و چرم یونایتد1 در بازی دوستانه به تساوی 0 - 0 دست یافتند.
1396/6/23 8:7:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/6/21 14:9:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 9 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/6/21 12:55:3

نفت پشت برج 2 با نتیجه 7 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/6/19 7:54:2

نفت پشت برج 2 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/6/19 5:12:1

نفت پشت برج 2 از پرسپولیس تلبزان با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/6/17 6:32:2

نفت پشت برج 2 از چرم یونایتد با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1396/6/17 2:25:6

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس تلبزان را باخت.
1396/6/16 6:1:5

نفت پشت برج 2 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل چرم یونایتد را باخت.
1396/6/16 4:27:8

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1