رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قاتل
100 100 1462000
2
قـاتـل
80 90 1448400
3
perspolic
30 10 1447000
4
راه ساری
95 100 1407500
5
گوگل چت
100 100 1392400
6
perspolis ali65
100 100 1042800
7
vitality
100 100 935500
8
C R 7 پرسپولیس
95 100 899100
9
C R 77777
100 95 866200
10
پرسپولیس تلبزان
100 100 810400
11
استقلال زنجان
100 100 670500
12
چرم یونایتد
90 90 660400
13
عقاب خشمگین
90 90 484200
14
پیام مشهد
100 100 418700
15
روسونری
90 95 341100
16
gladiators
100 100 298600
17
دیاولو کاسیاویت
100 90 271000
18
تیام
100 100 253400
19
تئاتر رؤياها
100 95 251300
20
Ferdows
100 85 249000