رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
95 100 866300
2
قـاتـل
75 100 829400
3
گوگل چت
100 100 741300
4
قاتل
100 100 518100
5
C R 77777
100 100 493700
6
C R 7 پرسپولیس
100 100 487600
7
vitality
100 100 458100
8
perspolis ali65
100 100 447300
9
پرسپولیس تلبزان
100 100 277700
10
چرم یونایتد
95 100 236100
11
مارافعی
45 100 209700
12
پیام مشهد
50 80 206700
13
روسونری
100 100 157100
14
gladiators
100 100 150300
15
راه ساری
100 100 128600
16
عقاب خشمگین
5 35 119500
17
دیاولو کاسیاویت
100 100 110500
18
Ferdows
100 100 101000
19
مدافعان حرم2016
5 70 94500
20
تئاتر رؤياها
100 100 89300