رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قـاتـل
95 100 435500
2
perspolic
100 95 431000
3
گوگل چت
100 100 412300
4
قاتل
95 100 248900
5
perspolis ali65
95 100 159200
6
vitality
95 100 158800
7
C R 7 پرسپولیس
95 100 151800
8
مارافعی
100 100 151600
9
C R 77777
100 100 149400
10
پیام مشهد
70 100 135600
11
راه ساری
100 95 72600
12
پرسپولیس تلبزان
100 100 60800
13
عقاب خشمگین
95 100 52100
14
چرم یونایتد
85 95 50200
15
gladiators
100 100 38100
16
روسونری
100 100 30700
17
مدافعان حرم2016
90 100 29000
18
دیاولو کاسیاویت
100 100 26300
19
پرسپولیس یران
90 100 25100
20
Ferdows
100 100 24300