رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قـاتـل
100 100 594100
2
قاتل
100 90 592900
3
استقلال زنجان
95 100 492200
4
گوگل چت
100 100 347400
5
پرسپولیس تلبزان
95 100 307800
6
perspolis ali65
100 100 274400
7
vitality
100 100 268500
8
راه ساری
100 100 238800
9
روسونری
100 100 221500
10
چرم یونایتد
100 100 205800
11
شهنی یونایتد
0 0 182100
12
C R 7 پرسپولیس
100 100 175700
13
ESTEGHLAL BEHSHAHR
75 80 169900
14
perspolic
100 100 159800
15
عقاب خشمگین
90 100 159600
16
C R 77777
90 100 147200
17
تئاتر رؤياها
100 100 139800
18
Ferdows
20 35 132100
19
دیاولو کاسیاویت
90 95 129500
20
RMA
80 85 129400