رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قاتل
100 100 924300
2
قـاتـل
100 90 906000
3
perspolic
100 100 903400
4
گوگل چت
100 100 749800
5
perspolis ali65
100 100 697600
6
vitality
90 95 653400
7
پرسپولیس تلبزان
100 100 644300
8
راه ساری
100 100 625400
9
استقلال زنجان
100 100 600100
10
C R 7 پرسپولیس
80 100 573500
11
C R 77777
80 100 544000
12
چرم یونایتد
100 100 519200
13
عقاب خشمگین
100 100 410700
14
پیام مشهد
100 100 334700
15
روسونری
85 100 302100
16
gladiators
100 100 231000
17
دیاولو کاسیاویت
90 95 218500
18
شهنی یونایتد
80 90 217400
19
تئاتر رؤياها
100 90 211500
20
Ferdows
100 100 207600