رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
80 85 1423700
2
قـاتـل
85 80 1345400
3
vitality
100 85 1283700
4
perspolis ali65
100 100 1241000
5
گوگل چت
100 100 1065600
6
C R 7 پرسپولیس
100 100 942700
7
پرسپولیس تلبزان
100 100 783800
8
چرم یونایتد
100 100 686900
9
C R 77777
100 100 619100
10
قاتل
100 100 556200
11
تربت جام
75 100 545300
12
پیام مشهد
90 95 463300
13
روسونری
100 100 376500
14
gladiators
100 90 322700
15
عقاب خشمگین
95 100 282000
16
Ferdows
100 100 252000
17
تئاتر رؤياها
80 90 239200
18
مارافعی
5 10 234000
19
دیاولو کاسیاویت
100 100 226500
20
FC.Chaldran
70 65 223000