رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
6781
شاهد ساری
100 0 0
6782
as.fc
100 20 0
6783
A.C Milan
100 30 0
6784
dortmond BVS
100 20 0
6785
rahpouyan
100 50 0
6786
perspolis021
100 35 0
6787
پرسپولیس یزد
100 0 0
6788
پشت برج 7
100 0 0
6789
نفت پشت برج 2
80 0 0
6790
نفت پشت برج
100 0 0
6791
fc zeynab abad city
100 0 0
6792
مایان سفلی
100 10 0
6793
farjam.a20
100 40 0
6794
Ac Millan
90 0 0
6795
ded angel
100 30 0
6796
femto_lab
100 0 0
6797
IRI CLUB
100 10 0
6798
پرسپولیس تویسرکان
100 45 0
6799
اس شاخ
100 45 0
6800
C R 7
100 0 0