رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
6781
استقلال47
45 0 9000
6782
پرسپولیس اسیا2017
80 0 9000
6783
Penguin
90 90 9000
6784
Turkmenistan
90 0 8900
6785
اتحادچهرقان
70 0 8900
6786
Hegmataneh
100 10 8900
6787
چلسی قهرمان
100 10 8900
6788
سویای بندرعباس
70 0 8900
6789
Super Stars
90 0 8900
6790
majid 17
70 0 8900
6791
GOLDEN perspolis
90 0 8900
6792
کاشان
90 0 8900
6793
fbfhf
60 0 8900
6794
شیرهای نیشابور
90 0 8900
6795
dgrrgh
80 0 8900
6796
fc.mashhad
75 0 8900
6797
منچستر یونایتد ایران
60 0 8900
6798
پرسپولیس رشدیه
60 0 8900
6799
ali054
90 0 8900
6800
آرژانتین007
70 0 8900