رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
6781
فوتبالیست های ترکمن
100 50 0
6782
Negin
20 0 0
6783
sasan
40 0 0
6784
,وزیر
20 0 0
6785
سردار وطن
20 0 0
6786
Atletiko
30 0 0
6787
bartuyr
30 0 0
6788
lesster
20 0 0
6789
منتظران
100 50 0
6790
شیر مرگ آور
100 50 0
6791
paris
100 50 0
6792
پرسپولیس تلبزان
90 90 0
6793
فوشاچای
100 5 0
6794
پالایشگاه گازی
100 20 0
6795
barish
100 30 0
6796
رئال مادریدً
100 40 0
6797
نالوس
100 50 0
6798
پاس همدان
100 25 0
6799
ESTEGHLAL KHOMAM
100 20 0
6800
گوام
100 40 0