رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 3

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
6781
استقلال t
70 0 7100
6782
امام علی
75 10 7100
6783
شیراز فقط نارنجی
85 20 7100
6784
ستاره چت
70 10 7100
6785
البرز، ایران کوچک
40 0 7100
6786
صمصام
50 20 7100
6787
عادل
75 30 7100
6788
SAREEEE
80 0 7100
6789
اسقلال ایران
75 10 7100
6790
rtfv
100 70 7100
6791
ghffgdd
100 50 7100
6792
توربوبارسلونا
95 100 7100
6793
05
100 100 7100
6794
p990
100 100 7100
6795
پرسپولیس 24
40 0 7000
6796
حسابداران
30 0 7000
6797
پرپولیس تهران
20 0 7000
6798
khamir FC
45 0 7000
6799
افعی ها
20 0 7000
6800
میلان کاکی
85 0 7000