رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
6781
صباتهران
80 0 4400
6782
6artesh sorkh
90 0 4400
6783
Bndsport
70 0 4400
6784
قشقایی کندر
70 0 4400
6785
esteghlal_qeshm
70 0 4400
6786
درخشان
80 0 4400
6787
اف سی 10
80 0 4400
6788
مهدی
90 0 4400
6789
uytt
90 20 4400
6790
ghlg
80 0 4400
6791
viana.fc
40 10 4400
6792
azadi cf
80 0 4300
6793
omid tak
90 0 4300
6794
d....j
90 0 4300
6795
mashinsazi
80 0 4300
6796
شیاطـــین ســـرخ
100 20 4300
6797
6Teghlal
70 0 4300
6798
GOLDEN perspolis
90 10 4300
6799
عقاب2016
90 0 4300
6800
مادرید پویا
90 0 4300