رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
8921
منتخب بردسکن
40 0 2900
8922
اروپا
75 0 2900
8923
ابومسلم
55 10 2900
8924
پرسپولیس ریحان
40 0 2900
8925
سن پیو
80 0 2900
8926
امید سعدی
80 20 2900
8927
RMA01
0 0 2900
8928
شاهین لنگرود6
90 10 2900
8929
شاهين مراغه
50 0 2900
8930
estghlal.sabzevar
0 0 2900
8931
چلسی خراسان
0 0 2900
8932
fc cheragh bargh
40 0 2900
8933
kavir65
55 10 2900
8934
دوله الایرانیه
100 40 2900
8935
بایرن مونیخ 2017
70 0 2900
8936
پلیاکریل
45 0 2900
8937
سارینا
80 0 2900
8938
آنتی آل
0 0 2900
8939
پیام الرضامشهد
15 0 2900
8940
Fc barcelon
50 0 2900