رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 3

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
9241
keyshan
100 40 0
9242
الهه نقش جهان مشهد
100 40 0
9243
amir club
100 40 0
9244
Navy FC
100 40 0
9245
ارتش قرمزمشهد
100 40 0
9246
استقلال بیجار گروس
40 0 0
9247
Dwnial
100 45 0
9248
امیر بارسا007
100 50 0
9249
تفکر
90 40 0
9250
sdldsvma;s
100 60 0
9251
hocein5
90 40 0
9252
esteghlal amol
100 60 0
9253
جم
90 40 0
9254
سپاهان سیتی
80 30 0
9255
آتی نیک پیشرو
100 60 0
9256
رۀ
100 50 0
9257
استقلال تاجی
100 45 0
9258
LangarFC
90 45 0
9259
استقلال چنار سفلی
100 65 0
9260
0000Avengers
100 50 0