رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
9241
آرسلونان
100 5 0
9242
صیاد
100 0 0
9243
افعی ها
15 0 0
9244
esteghlal007
100 20 0
9245
Ahoora
10 0 0
9246
پسر کرمانشاه
100 35 0
9247
ROM
0 0 0
9248
جمشیدیان
0 0 0
9249
والیبالیست ها
0 0 0
9250
تهران
0 0 0
9251
جنوب خنج
0 0 0
9252
zmnako
100 0 0
9253
ali real
0 0 0
9254
شهروند ساری
0 0 0
9255
تیم حماسی
20 0 0
9256
........
0 0 0
9257
داماش شهر باران
15 0 0
9258
استقلال (دربندسر)
0 0 0
9259
اسپیکر
0 0 0
9260
پرسپولیس دزفول
0 0 0