رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
9241
توربو
100 70 15100
9242
MANCHESTER BAKHTIARI
65 50 15100
9243
Assasin
65 70 15100
9244
شهرداری شهریار
100 100 15100
9245
ماتادور ها
75 0 15000
9246
استقلال قاعم
80 0 15000
9247
mori
90 90 15000
9248
استقلال واوان
55 20 15000
9249
PASARGARD TEHRAN
80 0 15000
9250
فلاریدو
75 10 15000
9251
Fc barcelon
100 70 15000
9252
NDK
100 20 15000
9253
uytt
30 0 15000
9254
bazam barande
100 100 15000
9255
تراکتوور
70 0 15000
9256
haptiq
90 50 15000
9257
ffffee
70 10 15000
9258
سید ذاکر
60 0 15000
9259
Champions2
55 0 15000
9260
aad
70 90 15000