رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
10221
Mahmood_AK
70 30 400
10222
Standard Liege
75 30 400
10223
aac
30 20 400
10224
015
80 30 400
10225
016
70 30 400
10226
019
90 40 400
10227
راه آهن تهران
100 60 400
10228
PARMIDA
100 0 300
10229
یوزها
60 0 300
10230
کاپیتان مسی
50 0 300
10231
اسقلال شیراز
60 0 300
10232
منچستر رشت
70 0 300
10233
only.apm
60 0 300
10234
سپاهان طاهرآباد
75 10 300
10235
قهرمانی کشور
60 0 300
10236
esteghlal 4
60 0 300
10237
4لایی ها
60 0 300
10238
prspls60
60 0 300
10239
مردگان متحرک
60 0 300
10240
رونلمسی
70 0 300