رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
10221
رئال مادرید..
0 0 0
10222
رئال مادرید 2016
10 0 0
10223
بایرلونا
10 0 0
10224
پرسپولیس سراوان
0 0 0
10225
real m@drid
0 0 0
10226
hf
0 0 0
10227
دزدان آسیا
0 0 0
10228
داماش تهران
100 40 0
10229
mbi
0 0 0
10230
امیر محمد
0 0 0
10231
پرسپولیس بجستان
0 0 0
10232
یامپی کلاهبردارو دزد
0 0 0
10233
دلیر مردان پردیس
0 0 0
10234
Werwolfs turk
0 0 0
10235
بارسلونا ی
0 0 0
10236
پرسپولیس ایران2
0 0 0
10237
آتیش
100 30 0
10238
martia
10 0 0
10239
پردیس
100 40 0
10240
سیریوس
100 40 0