رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
10221
Deragon1
100 0 0
10222
ساردو زمین
100 0 0
10223
ساردو اسپانیا
100 0 0
10224
دلاوران مشهد
100 40 0
10225
9607
100 0 0
10226
9608
100 0 0
10227
پارسه مشهد
100 20 0
10228
Golabi
100 0 0
10229
TotenHom
100 0 0
10230
3Via
100 0 0
10231
Night stalkers
100 60 0
10232
آکادمی رئـال مادرید
100 0 0
10233
نوروز95
100 0 0
10234
B1arcelona1
100 0 0
10235
والنسیا
100 10 0
10236
NAPOLI FC
100 10 0
10237
ابر قدرت
100 10 0
10238
monaco
100 0 0
10239
9601
100 0 0
10240
9602
100 0 0