رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
11761
sarayevoo
90 0 0
11762
شاهkhanپور
90 0 0
11763
barbarha
90 0 0
11764
شالیزار
90 0 0
11765
طوفان شن
90 0 0
11766
فتح مشهد
100 10 0
11767
عمرا" اگه بتونی
90 0 0
11768
khatoon
100 0 0
11769
همامشهد
100 0 0
11770
_
40 0 0
11771
بروسلی
100 10 0
11772
Juventus star
40 0 0
11773
استقلال عشقم
30 0 0
11774
FC catalan
100 40 0
11775
استقلال کردستان
100 50 0
11776
شموشک مشهد
100 0 0
11777
saddsaz
90 0 0
11778
شیر بیشه
90 0 0
11779
سوراخ ساز
90 0 0
11780
asqar
90 0 0