رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
11981
منچسترسازی تبریز
100 50 0
11982
بیت
100 40 0
11983
یم صورتی آسیا
30 0 0
11984
toofan
100 50 0
11985
uytt
90 20 0
11986
Enerky
70 5 0
11987
BASKETBAL ABDANAN CL
100 45 0
11988
نفس
100 40 0
11989
ولیعصر
100 40 0
11990
DIW Energy
70 20 0
11991
DIW Industry
70 20 0
11992
امیرعلی اف سی
100 50 0
11993
ناسیونال
95 55 0
11994
HAMID3P
100 50 0
11995
hamghasam
100 50 0
11996
پاریس سیتی
90 40 0
11997
آینده سازان همدان
100 40 0
11998
Perspolis F C
100 50 0
11999
ss95
100 50 0
12000
کهکشان تبریز
100 45 0