رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
12161
شهروند ساری
100 100 0
12162
fucker
100 75 0
12163
رئال زنجان
100 30 0
12164
بابل FC
100 30 0
12165
Nasim.Fc
100 10 0
12166
گرگان درنده
100 20 0
12167
amir land
100 10 0
12168
reebok(B
100 30 0
12169
salmanpour
100 30 0
12170
امید شهدای قزلناو
100 70 0
12171
شاهkhan
100 0 0
12172
ارتش سـرخ آسیـا
100 0 0
12173
سامپدوریا
100 0 0
12174
ایران جوان خورموج
100 40 0
12175
trust
100 60 0
12176
*آرسنال*
100 30 0
12177
رئال مادرید5
100 30 0
12178
ایـــــــــران
100 10 0
12179
ستارگان سرخ
90 0 0
12180
سیاجامگان
90 0 0