رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
12761
مارافعی
100 0 0
12762
صبای مشهد
100 10 0
12763
رئال مادریدمشهد
100 10 0
12764
Carpi
100 30 0
12765
پرسپولیس اژدها
100 60 0
12766
سوسمارمشهد
100 0 0
12767
چرم یونایتد
100 100 0
12768
عقاب مشهد
100 0 0
12769
امیدوحیدیفر
100 10 0
12770
سایپامشهد
100 0 0
12771
wer2
100 0 0
12772
S5
100 0 0
12773
pool
100 0 0
12774
پدرخوانده
100 0 0
12775
سی سی ل
100 0 0
12776
قـاتل
100 0 0
12777
استقلال تهران ...
100 50 0
12778
پیام مشهد
100 0 0
12779
.پرتغال.
100 60 0
12780
طوفان نیلی
100 50 0