رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
12761
بچه های مشهدالرضا(ع)
100 45 0
12762
پرسپولیسسینی گرمسار
100 100 0
12763
olimip
100 50 0
12764
AlphaC
100 40 0
12765
ravansar fc
100 50 0
12766
پرسپولیس1397
100 40 0
12767
استقلال آستارا
100 40 0
12768
مهراب خسته صدا
100 0 0
12769
Barcelona.cf
100 40 0
12770
DarkLords
100 40 0
12771
آمل جوان
100 35 0
12772
پرسپولیس تهران
100 40 0
12773
rastak
100 40 0
12774
dragonWarrior
100 40 0
12775
فجر مشهد
100 40 0
12776
شریان
100 60 0
12777
استقلال کهک ق
100 65 0
12778
captie
100 50 0
12779
kaptiy
100 60 0
12780
aptiz
100 50 0