رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
12961
bartuy
100 0 0
12962
gholi
100 0 0
12963
بijvdkJJ
100 0 0
12964
Ajaxx
100 0 0
12965
lkhg
100 0 0
12966
استقلال بزرگ1396
100 100 0
12967
perspolis aramo
100 50 0
12968
صنعت نفت پایانه ها
100 0 0
12969
شالکه02
100 40 0
12970
fc a2
100 45 0
12971
بارس
100 0 0
12972
werona
100 0 0
12973
تراکتورسـازی
100 0 0
12974
استیفن
100 0 0
12975
بیباک
100 20 0
12976
پدر ساالار
100 0 0
12977
q2
100 0 0
12978
RMA.mra
100 100 0
12979
ah11
100 0 0
12980
B2arcelona1
100 0 0