به گزارش مشرق، بر اساس اعلام مدیر تیم فوتبال امید ایران، رئیس فدراسیون فوتبال ضمن حضور در اردوی تیم امید در کشور هلند و بازدید از این اردو، روز هفدهم شهریور با رئیس فدراسیون فوتبال هلند دیدار می‌کند ضمن اینکه کفاشیان روز هجدهم شهریور نیز دیداری با رئیس فدراسیون فوتبال آلمان خواهد داشت.

کاشانی همچنین اعلام کرد رئیس فدراسیون فوتبال در این سفر از یک مجموعه ورزشی در کشور هلند نیز بازدید خواهد کرد.