با عرض سلام

تیمم با قدرت 6000 و خورده ای میانگین 21

اکادمی خوب

دارایی بالای 4یلیون

وامکانات خوب فروشی .

به بالاتین قیمت