میتوانید تیم 17,247 اُم HiFc.ir باشید!

تعداد لیگ های حاضر : 2,128

بازی های انجام شده : 13,565,347

بازی آنلاین مربیگری فوتبال

بازی آنلاین مربیگری فوتبال|فوتبال آنلاین|بازی فوتبال

Live

بازی آنلاین مربیگری فوتبال ایرانی,مربیگری فوتبال,بازی آنلاین فوتبال ایرانی

1به مربی تاریخ ساز باشگاه و تیمت تبدیل شو!

2از دارایی های باشگاهت و امکانات بازی استفاده و قهرمان شو!

3هوادارای باشگاهتو مدیریت و سکه کسب کن!

4تو لیگ و جام ها شرکت کن و برنده جام و جایزه های نفیس شو!

5تو شبکه اجتماعی با دوستات به صورت آنلاین بحث و گفتگو کن!

بازی آنلاین مربیگری فوتبال بازی آنلاین مربیگری فوتبال بازی آنلاین مربیگری فوتبال