سلام این جا میتونی بازیکنت رو برای فروش بزاری یا بازیکنی ک نیاز داری رو بخری . خرید و فروش اسان . بیا عضو شو سریع تا مدیرت کنمو و بتونی بازیکن بخری و بفروشی یالا صبر نکن بیا عضو شو بعد مدیر شو بعد بازیکنت رو برا فروش بزار و بازیکنی که نیاز داری بخر.