ماریو بالوتلی که روز گذشته در تست پزشکی آ.ث‌میلان شرکت کرد و بعد با امضای قراردادی یک ساله به صورت یار قرضی در اختیار میلان قرارگرفت، از طریق صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از لیورپولی‌ها خداحافظی کرد.  وی بابت حمایت‌های باشگاه انگلیسی و هوادارانش در مدتی که در جزیره حضور داشت، تشکر و قدردانی کرد.  بالوتلی همچنین تاکید کرد این خداحافظی برای همیشه نخواهد بود و تمام اخبار و اتفاقات تیم آنفیلدی را به دقت زیر نظر خواهد داشت.