به گزارش افکارخبر، در چهار ماهه ابتدايی سال جاري از كل مراجعين نزاع در كشور ۱۴۴ هزار و ۳۰۹ نفر مرد و ۶۴ هزار و ۱۹۳ نفر زن بودند.

بر اساس اين گزارش در چهار ماهه اول امسال استان‌های تهران با ۳۶ هزار و ۳۴۳،‌ خراسان رضوی با ۱۸ هزار و ۳۶۵ و اصفهان با ۱۴ هزار و ۹۰۵ نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با يكهزار و ۲۲۲، خراسان جنوبی با يكهزار و ۳۰۵ و سمنان با يكهزار و ۶۸۶ نفر كمترين مراجعين نزاع را داشته‌اند.

در تير ماه سال جاری نيز آمار مراجعين نزاع با كاهش ۹.۴ درصدي مواجه بود؛ ‌اين رقم از ۶۳ هزار و ۸۷ مراجعه در تير ماه سال گذشته به ۵۷ هزار و ۱۲۷ مورد در تير ماه سال جاری كاهش يافت.