به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بازی‌ها به همت انجمن حمایت از حقوق کودکان و فدراسیون فوتبال و به منظور شناسایی توانایی‌های کودکان کار و تغییر نگرش جامعه نسبت به این کودکان، برگزار می‌شود.

کودکان کار در چهار روز برگزاری این مسابقات در قالب هشت تیم از تیم‌های مختلف انجمن‌های حامی کودکان کار و از ساعت 18 تا 22 به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و در نهایت روز چهارشنبه، بازی‌های رده‌بندی و فینال برگزار می‌شود.

پیش از این نیز انجمن حمایت از حقوق کودکان با فدراسیون فوتبال تفاهم نامه‌ای را در راستای همکاری در زمینه ترویج حقوق کودک و حمایت از فوتبال کودکان در شرایط دشوار به امضا رسانده بود. بر اساس این قرارداد، فدراسیون فوتبال تلاش خواهد کرد با به‌کارگیری ظرفیت‌های متنوع ورزش فوتبال، به نفع فعالیت‌های سازنده اجتماعی حرکت کند.

این جشنواره با حضور هنرمندان و ورزشکاران برگزار می‌شود و ورود برای عموم، آزاد و رایگان است.