سرمربی تیم

ایلیا ایرانی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 12821

تاریخ تاسیس باشگاه: 1397/8/25

آخرین ورود: 0:40:16 + | 1398/1/3

نام تیم: پارسه 1 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پارسه 1 تیم فولاد.خوزستان را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/1/3 6:57:11

پارسه 1 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/1/3 6:52:4

پارسه 1 با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل E$teghlal را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/1/3 4:26:32

پارسه 1 با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل FCB10 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/1/3 2:16:30

پارسه 1 با نتیجه 1 - 4 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/1/2 12:58:2

پارسه 1 تیم فولاد.خوزستان را با نتیجه 5 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/1/2 12:50:10

پارسه 1 با نتیجه 2 - 7 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/1/1 20:18:10

پارسه 1 با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل E$teghlal را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/1/1 17:22:2

پارسه 1 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل فولاد.خوزستان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/29 2:23:14

پارسه 1 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل FCB10 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/28 21:34:4

پارسه 1 با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل E$teghlal را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/28 14:50:3

پارسه 1 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/28 9:55:2

پارسه 1 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل فولاد.خوزستان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/27 5:59:1

پارسه 1 تیم لئومسی را با نتیجه 4 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/12/27 2:33:3

پارسه 1 با نتیجه 5 - 2 بازی (دوستانه) مقابل E$teghlal را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/26 21:35:6

پارسه 1 تیم FCB12 را با نتیجه 7 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/12/26 15:28:2

پارسه 1 با نتیجه 4 - 0 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/26 15:3:14

پارسه 1 تیم E$teghlal را با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1397/12/25 5:7:3

پارسه 1 با نتیجه 4 - 0 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/24 16:39:7

پارسه 1 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل فولاد.خوزستان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1397/12/23 13:38:9

سطح 1
سطح 1
سطح 3
سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 6