سرمربی تیم

ایلیا ایرانی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 13764

تاریخ تاسیس باشگاه: 1397/8/25

آخرین ورود: 11:39:39 + | 1398/5/2

نام تیم: پارسه 1 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت: 0 | 0 | 0

پارسه 1 با نتیجه 8 - 1 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/5/2 5:51:12

پارسه 1 تیم لئومسی را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/5/1 2:53:4

پارسه 1 تیم لئومسی را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/4/31 19:41:13

پارسه 1 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل ناسیونال را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/31 10:34:5

پارسه 1 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/30 3:1:9

پارسه 1 تیم لئومسی را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/4/29 19:19:6

پارسه 1 با نتیجه 7 - 0 بازی (دوستانه) مقابل ناسیونال را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/29 10:36:2

پارسه 1 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل ناسیونال را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/28 2:0:25

پارسه 1 با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/27 18:28:23

پارسه 1 با نتیجه 1 - 5 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/26 20:40:2

پارسه 1 تیم ناسیونال را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/4/26 6:29:13

پارسه 1 تیم ناسیونال را با نتیجه 7 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/4/24 23:19:15

پارسه 1 با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/24 21:26:3

پارسه 1 با نتیجه 8 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس مرصاد را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/23 19:9:3

پارسه 1 تیم لئومسی را با نتیجه 4 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/4/23 13:27:14

پارسه 1 تیم لئومسی را با نتیجه 6 - 0 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/4/22 6:29:24

پارسه 1 تیم ناسیونال را با نتیجه 9 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1398/4/20 17:50:2

پارسه 1 با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/19 15:9:18

پارسه 1 با نتیجه 7 - 1 بازی (دوستانه) مقابل E$teghlal را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/19 7:26:12

پارسه 1 با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل لئومسی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1398/4/18 17:7:20

سطح 1
سطح 1
سطح 3
سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 6