رتبه بندی تیم ها

  تیم امتیاز کل
1
استقلال
5758
2
پرسپولیس قهرمان
5565
3
روسونری
5456
4
ستاره سرخ
4903
5
gladiators
4850
6
پرسپولیس تلبزان
4800
7
تئاتر رؤياها
4584
8
ایران جوان
4363
9
ویانای سبتک
4303
10
RMA
4254
11
عقابهای پایتخت
4202
12
دیاولو کاسیاویت
4134
13
راه ساری
4012
14
گوگل چت
3956
15
جوانان قراتلو
3740
16
پدیدگان اردبیل
3717
17
Ferdows
3556
18
چرم یونایتد
3524
19
perspolis ali65
3341
20
برزیل
3300
21
fc perspolis hamedan
3289
22
FC.Chaldran
3288
23
مدافعان حرم2016
3249
24
شهرداری اردبیل
3227
25
C R 7 پرسپولیس
3197
26
perspolic
3180
27
vitality
3057
28
قـاتـل
2956
29
power full
2863
30
C R 77777
2858
31
بارسالیگا
2852
32
E$teghlal
2842
33
قاتل
2822
34
عقابهای پایتخت2
2820
35
پرسپولیس1360
2782
36
عقاب خشمگین
2701
37
small
2682
38
استقلال ساری
2668
39
ESTEGHLAL BEHSHAHR
2657
40
danger
2648
41
Manchester City
2602
42
استقلال چاهملک
2595
43
فیفا پارس
2594
44
پرسپولیس
2559
45
Ʀҿаɭ ɱądrid
2552
46
متفقین
2526
47
کورش کبیر
2516
48
BARSE LONA
2465
49
پرسپولیس اول
2442
50
PSVf
2442
51
ابی کاشون
2405
52
تیام
2388
53
استقلال نابودگر
2387
54
عقاب نکا
2385
55
بارسلونا
2384
56
fc-perspolis
2382
57
قدرتمند
2369
58
FIFA 2016
2369
59
Milan13
2344
60
پرسپولیس مهران
2342
61
استقلال کبیر
2341
62
esteghlal ems
2341
63
Assassins
2338
64
Ac Millan
2329
65
ایرانیان
2328
66
TABRIZ GALAXY
2327
67
esteghlal7
2323
68
دلیران
2316
69
فسا دلفیا
2308
70
شهنی یونایتد
2301
71
پرسپولیس مها
2295
72
zmnako
2288
73
منتنگرو
2281
74
امید
2279
75
بتا
2277
76
barcilona2016
2271
77
دورتموند
2266
78
fucker
2260
79
امید شهدای قزلناو
2258
80
omid
2254
81
ES ES UROMIYE
2236
82
Real Madrid
2235
83
FC blue eagle
2225
84
سلطان باخت
2223
85
badboy
2222
86
سیاهجامگان مشهد
2220
87
استیل آذین مشهد
2218
88
بارساي گندمزار
2211
89
تاج دو ستاره سیدرضا
2210
90
soza
2207
91
FC.YAMPI
2200
92
نبرد طاهرآباد
2200
93
زنده رود جاری
2197
94
شاهد ساری
2194
95
کامبادن
2191
96
shahab
2190
97
آکادمی ویانا
2188
98
wolfs
2177
99
Zolmat
2172
100
oghab
2171