سلام جایزه گروه برتر بستگی به فعالیت گروه ها داره هر گونه توهین به کاربران باعث حذف شدن ان گروه از تورنومنت میشود