سلام به دوستان خوشگلم من و دوستان تصمیم گرفتیم که برای این گروه کلن بزنیم در کلش اف کلز و زدیم واسمش هست.

نام کلن=salib sorkh