باسلام.

ویژگی های این گروه این است که :

1-در گروه بایرن مونیخ میتوانید زندگینامه ی بازیکنان این تیم را بخوانید.

2-میتوانید در نظر سنجی ها شرکت کنید .

3-تمام بازی های بایرن مونیخ را می توانید نتیجه هایش را در این گروه ببینید و بازی هایی که قرار است انجام می شود را می توانید ساعت و روزش را ببینید.

                                                                       این کار ها از 23 اسفند ماه آغاز می شود