با سلام.. میخواستم بگم که تیم های پرسپولیس سیستان1 و 5 و 7 و 8 و 9 را می فروشم هرکس میخواهد بگه

با تشک سرپرست تیم های پرسپولیس سیستان 1 تا 10