ناکامی رونالدو مسی در جام جهانی  ولیگ قهرمانانان اوروپا