دوستان بنظر شما اینفد آتشسوزی از کجا میاد.

با آتشسوزی اون کلینیک کاری ندارم امروز 12 تیر 99 حادثه ای در نطنز داشتیم و یکی از سوله های در دست احداث سایت هسته ای نطنز آتش گرفت.

خوشبختانه تلافات جانی نداشتیم.

بحث فوتبالی نیست میدونم ولی واقعا این همه آتش سوزی عجیبه

 یکی بگه این همه آتیش سوزی از کجا داره میاد؟ هرکی فهمید بگه.