حدود چند هفته پیش در خبرگزاری رمسی قطر به نام استاد الدوحه  خبری جنجالی به نشر رسید که حکایت از تصمیم جدید و عجیب ای اف سی برای لیگ قهرمانان اسیا در دوران کرونایی داشت.این خبر در واقع تصمیمی جدید بود که بعید هم نیست به زودی به اجرا برسد.کنفدراسیون ای اف سی تصمیم گرفته بود که در دوران کرونا لیگ قهرمانان را برگزار کند اما با روش حذف کردن بازی برگشت این بازی ها را کوتاه تر کند و از احتمال شیوع انها بکاهد.اما به دلیل حساسیت بازی فینال و سرنوشت ساز بودن بازی برگشت در ان فینال نمیتواند جزو این قاعده باشد.هر چند که بعید نیست این قاعده روی نتیجه بقیه بازی ها هم تاثیر گزار باشد.حال باید ببینیم که چه اتفاقی رخ میدهد.ایا لیگ قهرمانان معروف و پر هیجان همیشگی بدون بازی برگشت برگزار خواهد شد؟