بعضی ها فکر میکنند این اتفاق دلیلی سازمانی و پیبچیده دارد.ولی برعکس خیلی ساده است.به دلیل یک سری دلالان که اسم خود را ایجنت میگذارند و وارد دنیای فوتبال میشوند.خوب هر تیمی میخواهد بازیکنان بهتر و بی طارف بگم خارجی جذب کنه تا بتونه به اهداف و قهرمانی ها برسه و هوادارانش رو راضی نگه داره ولی این دلالان هستند که بازیکن بیکیفیت وارد میکنند و تیم هایی که از این قاعده ضرر میبینند بدهی های کلانی روی دستشان میماند و باعث محرومیت هایی از ای اف سی مثل همین {ممنوعیت خرید و فروش بازیکنان خارجی}میشود.حالا همه تیم ها و بسیاری از هواداران منتظر راهکاری اساسی از فدراسیون فوتبال ایران هستند