رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: ایرانِ آباد

تاریخ آغاز: هر هفته

از این پس تورنمنت هر هفته یکبار ریست شده و به نفرات اول تا دهم از 10 میلیون تا یک میلیون سکه اعطا خواهد شد.
زمان مانده تا پایان تورنمنت : 128 ساعت

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!
  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
20581
الومینیوم
30 0 0
20582
رئال قاین
50 80 0
20583
پرسپولیس نارمک
75 90 0
20584
رئال قاین
100 40 0
20585
Abiman
75 10 0
20586
panda
100 40 0
20587
cesar
70 70 0
20588
talkhab
100 45 0
20589
Fc_chakollZz
55 0 0
20590
Wolf
90 0 0
20591
شاهین51
100 80 0
20592
☆azarakhsh☆
45 0 0
20593
پولوتونا
100 45 0
20594
real madrid 30
70 10 0
20595
foolad.fc
50 0 0
20596
تیم علی
40 0 0
20597
رضاجوشکار
40 0 0
20598
daroosaazan
80 0 0
20599
علم و صنعت بروجن
100 80 0
20600
Iran 2022
100 0 0