رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 3

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
9101
قـاتل
100 0 0
9102
استقلال تهران ...
100 50 0
9103
پیام مشهد
100 50 0
9104
.پرتغال.
100 60 0
9105
طوفان نیلی
100 50 0
9106
Genoa
100 0 0
9107
تراکتورشهرسهند
100 50 0
9108
فرانکفورت
100 50 0
9109
پرسپولیس اسیایی
100 50 0
9110
منچستر قرمان
100 0 0
9111
استـقـلال
100 90 0
9112
پرسپولیس یزد2
100 100 0
9113
فرهود
100 50 0
9114
قارتال تبریز
100 20 0
9115
mehr azma
100 10 0
9116
امپراتور بندر
100 50 0
9117
چشم عقاب
100 10 0
9118
espota
100 15 0
9119
پرس پولیس ایران
100 50 0
9120
گالاتاسارای
100 50 0