رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
9101
blue center
50 0 2500
9102
پارسه98
50 0 2500
9103
ملی
30 0 2500
9104
اتحاد
45 0 2500
9105
استقلال طهران
45 0 2500
9106
real2017
35 0 2500
9107
حسین استقلالی
90 0 2500
9108
تراکتورسازی 123456
75 10 2500
9109
کون نشور
75 10 2500
9110
Braziiiiil
65 10 2500
9111
FcHHASHEMI
55 0 2500
9112
Cluadio Bravo
70 80 2500
9113
torrent
80 100 2500
9114
نیروی هوایی تهران
40 0 2400
9115
KISS
40 0 2400
9116
لئو مسی
60 0 2400
9117
قهرمان تراختور
25 0 2400
9118
طوفان دریا
30 0 2400
9119
ماتادور ها
45 0 2400
9120
تابان دهنگ
45 0 2400