رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
9101
پرسپولیس مهولات
100 20 15900
9102
پرسپولیس دستجرد
85 30 15900
9103
GORGAN.city
75 40 15900
9104
ستارگان برزیل
95 20 15900
9105
FC Mazandaran
95 40 15900
9106
باغبانکلا سیتی
70 50 15900
9107
جهنم سوزان
75 0 15900
9108
چنگان
95 20 15900
9109
kapi
70 0 15900
9110
ckalieci
90 20 15900
9111
apti
65 0 15900
9112
kaptit
80 0 15900
9113
laroja
65 60 15900
9114
milidor
65 90 15900
9115
یوزپلنگان دزفول
80 80 15800
9116
sasah
40 0 15800
9117
sonic
85 10 15800
9118
سرخپوشان همدان
55 0 15800
9119
ستاره سرخ بوشهر
75 0 15800
9120
manucfz
45 0 15800