رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
persepolic
95 100 808700
2
پرسپولیس تلبزان
100 100 584700
3
چرم یونایتد
80 80 541200
4
لئومسی
100 100 494300
5
نفت پشت برج1
65 90 489300
6
گوگل چت
80 90 410800
7
gladiators
100 100 278000
8
شموشک
65 40 272900
9
روسونری
85 100 257600
10
پارسه 1
85 90 249400
11
تئاتر رؤياها
100 100 234200
12
E$teghlal
100 100 213100
13
Texas
100 100 206800
14
Ferdows
90 95 202500
15
Marjan
85 100 193800
16
پدیدگان اردبیل
100 100 193300
17
California
95 100 190500
18
دیاولو کاسیاویت
100 100 186500
19
Rabin Kaban Fc
95 80 184800
20
راه ساری
50 70 182100