رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
persepolic
100 100 771700
2
پرسپولیس تلبزان
100 100 554100
3
چرم یونایتد
60 70 513100
4
نفت پشت برج1
95 100 460700
5
گوگل چت
100 100 378100
6
لئومسی
90 95 345800
7
شموشک
100 90 231500
8
gladiators
90 95 183500
9
Marjan
85 100 172500
10
Texas
100 100 171900
11
California
0 50 169900
12
پارسه 1
90 35 163000
13
تئاتر رؤياها
95 100 160400
14
روسونری
100 100 158900
15
راه ساری
90 100 151400
16
Ferdows
100 100 145100
17
Bardestan FC
100 70 138900
18
Rabin Kaban Fc
100 100 133700
19
E$teghlal
100 100 133500
20
پدیدگان اردبیل
100 100 131500