رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
persepolic
100 95 678400
2
پرسپولیس تلبزان
100 100 522900
3
چرم یونایتد
90 100 494700
4
نفت پشت برج1
100 100 436900
5
گوگل چت
100 100 324100
6
لئومسی
100 100 205800
7
شموشک
100 100 201200
8
Marjan
90 90 156900
9
Texas
95 100 151500
10
California
100 100 149500
11
راه ساری
100 90 129600
12
روسونری
100 100 110200
13
gladiators
100 100 108600
14
Arizona
85 100 106500
15
تئاتر رؤياها
100 100 105000
16
Missouri
100 100 101700
17
عقاب خشمگین
90 95 100700
18
Bardestan FC
85 100 97200
19
Washington
80 90 94000
20
مدافعان حرم2016
100 100 92800