رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
persepolic
100 95 455500
2
گوگل چت
100 100 247400
3
پرسپولیس تلبزان
100 100 193500
4
چرم یونایتد
90 95 180100
5
نفت پشت برج1
100 100 161700
6
لئومسی
100 100 79400
7
Marjan
95 100 59700
8
عقاب خشمگین
100 100 59600
9
California
100 100 58300
10
Texas
90 95 55100
11
روسونری
100 100 45400
12
تئاتر رؤياها
100 100 43100
13
gladiators
100 100 39200
14
Arizona
100 100 38100
15
راه ساری
90 85 37600
16
Bardestan FC
100 95 37400
17
غزال تیزپا
100 100 37300
18
Missouri
90 100 37100
19
E$teghlal
70 85 36200
20
شموشک
100 100 34300