رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قاتل
90 90 1907800
2
perspolic
100 90 1900500
3
قـاتـل
80 70 1900400
4
راه ساری
100 100 1807300
5
گوگل چت
100 100 1657200
6
perspolis ali65
100 100 1310900
7
vitality
95 100 1264900
8
C R 7 پرسپولیس
100 100 1229800
9
C R 77777
100 100 1200700
10
پرسپولیس تلبزان
100 100 860100
11
چرم یونایتد
100 100 703200
12
استقلال زنجان
100 100 697100
13
عقاب خشمگین
100 90 492500
14
پیام مشهد
90 40 424000
15
روسونری
100 100 385500
16
gladiators
100 100 361800
17
دیاولو کاسیاویت
100 100 314600
18
Ferdows
100 100 298600
19
تئاتر رؤياها
95 100 293100
20
تیام
90 95 289900