رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
100 100 851400
2
قـاتـل
80 90 818500
3
گوگل چت
90 95 721900
4
قاتل
85 100 511600
5
C R 77777
95 100 435100
6
C R 7 پرسپولیس
100 100 422400
7
vitality
100 100 389500
8
perspolis ali65
100 100 386000
9
مارافعی
75 100 203600
10
پیام مشهد
95 100 200000
11
پرسپولیس تلبزان
95 100 186400
12
چرم یونایتد
100 100 155800
13
عقاب خشمگین
60 95 114400
14
راه ساری
100 100 104200
15
gladiators
100 100 102400
16
روسونری
100 100 100700
17
دیاولو کاسیاویت
100 100 73300
18
زنده رود جاری
100 100 71000
19
مدافعان حرم2016
100 100 68600
20
Ferdows
90 95 67600