رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
90 100 918500
2
قـاتـل
100 100 877200
3
گوگل چت
95 100 760000
4
vitality
100 100 626900
5
perspolis ali65
100 100 614900
6
C R 7 پرسپولیس
100 100 561100
7
قاتل
60 50 531700
8
C R 77777
90 95 531300
9
پرسپولیس تلبزان
100 100 449800
10
چرم یونایتد
100 100 389400
11
مارافعی
80 100 217900
12
روسونری
95 85 215200
13
پیام مشهد
65 65 212600
14
gladiators
100 100 204400
15
تربت جام
100 100 161100
16
Ferdows
95 100 149900
17
راه ساری
75 90 148400
18
دیاولو کاسیاویت
100 100 147000
19
تئاتر رؤياها
95 100 133300
20
مدافعان حرم2016
100 95 130700