رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 3

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
گوگل چت
70 90 182300
2
پرسپولیس تلبزان
100 100 164500
3
چرم یونایتد
100 100 135000
4
gladiators
100 100 65000
5
perspolis ali65
50 100 64300
6
vitality
100 100 63300
7
C R 7 پرسپولیس
100 100 59900
8
روسونری
100 100 44600
9
HAMAN
100 100 42100
10
عقاب خشمگین
100 100 40700
11
perspolic
65 70 38200
12
FC.Chaldran
100 100 36500
13
Ferdows
100 100 35800
14
مدافعان حرم2016
100 100 34000
15
پرسپولیس قهرمان
90 95 32900
16
تئاتر رؤياها
85 100 30700
17
shir
100 100 30500
18
دیاولو کاسیاویت
100 100 30200
19
تربت جام
85 90 28500
20
قـاتـل
100 100 27300