رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قـاتـل
100 100 614600
2
قاتل
100 90 613100
3
استقلال زنجان
100 100 499100
4
گوگل چت
100 100 354400
5
پرسپولیس تلبزان
100 100 321200
6
perspolis ali65
100 100 284800
7
vitality
95 100 282000
8
راه ساری
100 100 257500
9
روسونری
100 100 224200
10
چرم یونایتد
100 100 216400
11
شهنی یونایتد
100 40 188800
12
C R 7 پرسپولیس
90 100 184800
13
perspolic
100 100 173600
14
ESTEGHLAL BEHSHAHR
100 100 170900
15
عقاب خشمگین
90 95 160900
16
C R 77777
100 100 156200
17
تئاتر رؤياها
100 100 144200
18
RMA
100 100 136400
19
دیاولو کاسیاویت
100 100 134000
20
Ferdows
100 90 133700