رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
100 100 1247200
2
قـاتـل
55 80 1148600
3
vitality
95 100 1137100
4
perspolis ali65
100 100 1100400
5
گوگل چت
30 95 1054100
6
C R 7 پرسپولیس
90 95 811100
7
پرسپولیس تلبزان
100 100 666700
8
C R 77777
100 100 598600
9
چرم یونایتد
100 100 586800
10
قاتل
20 30 550700
11
تربت جام
70 80 461400
12
پیام مشهد
60 100 453100
13
روسونری
95 100 326100
14
gladiators
100 100 279200
15
عقاب خشمگین
15 40 275200
16
مارافعی
45 0 228000
17
Ferdows
100 90 224300
18
تئاتر رؤياها
90 100 206500
19
دیاولو کاسیاویت
95 100 206500
20
FC.Chaldran
95 100 199700