رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قاتل
100 100 945800
2
قـاتـل
80 80 926400
3
perspolic
100 80 924300
4
گوگل چت
90 95 783600
5
راه ساری
100 100 717000
6
perspolis ali65
100 100 716600
7
vitality
100 100 673200
8
پرسپولیس تلبزان
100 90 665400
9
استقلال زنجان
100 100 613900
10
C R 7 پرسپولیس
90 95 601700
11
C R 77777
90 95 571700
12
چرم یونایتد
80 90 538300
13
عقاب خشمگین
100 100 439300
14
پیام مشهد
100 100 357500
15
روسونری
90 100 308000
16
gladiators
45 100 237700
17
دیاولو کاسیاویت
100 100 230300
18
شهنی یونایتد
65 90 219300
19
تئاتر رؤياها
100 100 213900
20
Ferdows
100 100 213100