رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 7

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
17181
$ایران$
100 0 0
17182
شهرداری پته خور
100 50 0
17183
شهرداری پته خور
100 45 0
17184
11228
100 90 0
17185
علی آباد کتول
100 40 0
17186
نرسیس
100 0 0
17187
آرتین یونایتد
100 100 0
17188
سلسائو صفاشهر
100 40 0
17189
#barcelonA
90 40 0
17190
G L A D I A T O R
100 0 0
17191
استقلال شهرضا
100 30 0
17192
آقای گل
100 40 0
17193
استقلال 120
100 50 0
17194
استقلال 120
100 40 0
17195
لنگیان تهران
100 45 0
17196
لیورپول1544
100 40 0
17197
مقاومت تهرانپارس
100 40 0
17198
آرسنال ساری
100 60 0
17199
ragnar fcb
100 40 0
17200
بهار97
95 40 0