رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 7

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
17401
forty_6
100 0 0
17402
forty_7
100 0 0
17403
forty_9
100 0 0
17404
fifty_1
100 0 0
17405
خان مهرشهر
100 40 0
17406
eseghlal fc
100 40 0
17407
بی ریشه پشمی
100 50 0
17408
اتحاددشمن زیاری
100 0 0
17409
شاهزاده های آبی
100 20 0
17410
رئال مادرید
100 50 0
17411
دوستانه تمرینی 9
100 50 0
17412
دوستانه تمرینی 8
100 40 0
17413
soheilfc
100 45 0
17414
شهناز پلنگ
100 0 0
17415
تلگرد
100 45 0
17416
الکسیس تگزاس
100 30 0
17417
اف سی قرمزته
100 40 0
17418
Merseyside Red
100 40 0
17419
FCtajT
100 40 0
17420
فینسک
100 100 0