رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 7

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
17561
الکسیس تگزاس
100 30 0
17562
اف سی قرمزته
100 40 0
17563
Merseyside Red
100 40 0
17564
FCtajT
100 40 0
17565
فینسک
100 100 0
17566
بندبن
100 0 0
17567
تلاجیم
100 0 0
17568
تم
100 0 0
17569
پرسپلیس ایران
100 50 0
17570
Güngören FC
100 60 0
17571
liverpoool
100 40 0
17572
vz65
100 40 0
17573
vz72
100 40 0
17574
vz63
100 40 0
17575
1.
100 40 0
17576
2.
100 40 0
17577
vz9
100 30 0
17578
پادشاه آبی
40 0 0
17579
mamohs😂
20 0 0
17580
David Silva
100 100 0