رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: تُرک استار

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
18301
کریس و مسی دو
100 70 0
18302
kazem83
100 0 0
18303
kazem96
90 0 0
18304
shoshtar city
0 0 0
18305
kazem53
90 0 0
18306
kazem55
100 0 0
18307
kazem56
90 0 0
18308
kazem57
90 0 0
18309
kazem58
90 0 0
18310
kazem59
100 0 0
18311
kazem75
100 10 0
18312
❦༄ 𝕼𝖚𝖊𝖊𝕹 ༄❦
100 40 0
18313
momlandss
100 45 0
18314
Narishom star
100 50 0
18315
اهواز میلان اف سی
100 50 0
18316
پاس امیری
100 40 0
18317
فتح خیبر
100 40 0
18318
Axe
100 40 0
18319
یوونتوس ایتالیا
100 40 0
18320
ستاره سرخ جاوید
100 40 0