رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: ایرانِ آباد

تاریخ آغاز: هر هفته

از این پس تورنمنت هر هفته یکبار ریست شده و به نفرات اول تا دهم از 10 میلیون تا یک میلیون سکه اعطا خواهد شد.
زمان مانده تا پایان تورنمنت : 128 ساعت

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!
  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
آبی پوشان مشهد
100 100 1500
62
پرپولیس شرق63
90 40 1500
63
ارسنالA
85 10 1500
64
yasa
80 60 1500
65
تجلی دانش
100 100 1500
66
Esteghlal zabol
75 30 1500
67
omidans
75 40 1500
68
vieytaminz
100 100 1500
69
faptih
100 100 1500
70
wfax
100 100 1500
71
چیتاه ایرانی
90 100 1500
72
perspilis zabo7
75 10 1500
73
babolsari
95 100 1500
74
Bardestan FC
90 90 1500
75
Marjan
90 70 1500
76
Alirezasisi75
95 100 1500
77
اف سی بلوچستان6
100 100 1500
78
(قهرمانان)
80 0 1500
79
Amin FC
100 100 1500
80
1025
90 80 1500