رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: ایرانِ آباد

تاریخ آغاز: هر هفته

از این پس تورنمنت هر هفته یکبار ریست شده و به نفرات اول تا دهم از 10 میلیون تا یک میلیون سکه اعطا خواهد شد.
زمان مانده تا پایان تورنمنت : 126 ساعت

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!
  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
81
JUVENTUS.SARI
90 100 1500
82
SALAR
100 100 1500
83
blazefisher
100 100 1500
84
Alkmaar
85 10 1500
85
کلن
95 10 1500
86
A.C.MILAN
60 0 1500
87
FC GRANDELJANUTY
90 100 1500
88
سن ایچ
90 0 1500
89
Iranian Perspolis
85 90 1500
90
fdgdfg
100 100 1500
91
zombie_N Mzh
100 100 1500
92
abi tehran
85 100 1500
93
garm iran
100 80 1500
94
man2
100 60 1500
95
بارسلونا رشت
100 40 1500
96
شفق
100 0 1500
97
سرخ آبی
85 10 1500
98
شاهین لنگرود7
75 40 1500
99
66
75 100 1500
100
/h
90 70 1500