رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
persepolic
100 100 754600
2
پرسپولیس تلبزان
15 30 537100
3
چرم یونایتد
85 70 504400
4
نفت پشت برج1
80 50 450000
5
گوگل چت
100 100 359200
6
لئومسی
90 95 276800
7
شموشک
95 100 214700
8
Marjan
50 60 165300
9
Texas
100 100 160700
10
California
100 100 157500
11
راه ساری
100 100 142300
12
روسونری
90 95 137300
13
تئاتر رؤياها
85 90 136800
14
gladiators
90 100 135100
15
Bardestan FC
100 100 124000
16
پارسه 1
95 100 122500
17
Arizona
40 70 117500
18
عقاب خشمگین
30 40 115200
19
Rabin Kaban Fc
100 100 113800
20
Missouri
85 100 112000