رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
100 100 868100
2
قـاتـل
100 100 830300
3
گوگل چت
85 100 744000
4
قاتل
70 70 521400
5
C R 7 پرسپولیس
100 100 501500
6
C R 77777
95 100 498000
7
vitality
100 100 481800
8
perspolis ali65
100 100 466500
9
پرسپولیس تلبزان
100 100 289900
10
چرم یونایتد
100 100 249700
11
مارافعی
70 90 210300
12
پیام مشهد
100 100 207600
13
روسونری
100 100 165600
14
gladiators
100 100 154100
15
راه ساری
100 100 133900
16
عقاب خشمگین
80 35 119800
17
دیاولو کاسیاویت
90 95 113800
18
Ferdows
100 100 107600
19
مدافعان حرم2016
100 100 97200
20
تئاتر رؤياها
100 100 95200