رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قاتل
100 90 925300
2
قـاتـل
100 60 906200
3
perspolic
100 100 904200
4
گوگل چت
100 100 764900
5
perspolis ali65
100 100 702400
6
vitality
100 100 657900
7
راه ساری
95 100 657400
8
پرسپولیس تلبزان
100 100 649100
9
استقلال زنجان
100 100 605000
10
C R 7 پرسپولیس
85 100 581100
11
C R 77777
100 100 554000
12
چرم یونایتد
100 100 525200
13
عقاب خشمگین
95 100 419200
14
پیام مشهد
75 100 341400
15
روسونری
100 100 303100
16
gladiators
90 95 234000
17
دیاولو کاسیاویت
100 100 223800
18
شهنی یونایتد
65 90 217800
19
تئاتر رؤياها
100 100 211700
20
Ferdows
100 100 209800