رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
persepolic
100 90 577700
2
پرسپولیس تلبزان
100 100 340300
3
چرم یونایتد
100 100 315800
4
گوگل چت
100 100 286500
5
نفت پشت برج1
90 90 282700
6
لئومسی
100 95 136400
7
Marjan
100 100 123900
8
Texas
100 100 118700
9
California
100 100 113800
10
راه ساری
100 100 100100
11
Arizona
95 100 79800
12
Missouri
100 100 75700
13
gladiators
100 100 72700
14
مدافعان حرم2016
100 100 72500
15
روسونری
100 100 72400
16
عقاب خشمگین
100 75 66700
17
شموشک
100 100 65700
18
Bardestan FC
100 100 64700
19
DIW Industry
100 100 63100
20
تئاتر رؤياها
100 100 62100