رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
90 90 1423700
2
قـاتـل
80 70 1345100
3
vitality
100 100 1282300
4
perspolis ali65
100 100 1236900
5
گوگل چت
100 100 1063800
6
C R 7 پرسپولیس
100 100 940500
7
پرسپولیس تلبزان
100 100 778100
8
چرم یونایتد
100 100 683600
9
C R 77777
95 100 617300
10
قاتل
95 100 555900
11
تربت جام
95 100 544700
12
پیام مشهد
100 100 462200
13
روسونری
100 100 375200
14
gladiators
100 100 320000
15
عقاب خشمگین
100 100 281200
16
Ferdows
75 95 249800
17
تئاتر رؤياها
100 100 238700
18
مارافعی
0 10 233300
19
دیاولو کاسیاویت
100 100 222900
20
FC.Chaldran
15 50 222700