رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
گوگل چت
100 100 504300
2
perspolic
80 95 496700
3
قـاتـل
85 80 496500
4
قاتل
70 80 311400
5
perspolis ali65
100 100 190800
6
مارافعی
90 95 187600
7
C R 77777
95 100 186700
8
C R 7 پرسپولیس
100 100 186100
9
vitality
100 100 185300
10
پیام مشهد
100 100 137400
11
راه ساری
100 100 76800
12
پرسپولیس تلبزان
100 100 74300
13
چرم یونایتد
100 100 63300
14
عقاب خشمگین
70 100 53900
15
gladiators
85 100 43000
16
روسونری
100 100 36400
17
مدافعان حرم2016
100 100 33800
18
دیاولو کاسیاویت
100 100 30900
19
Ferdows
100 100 29100
20
پرسپولیس یران
60 95 28800