رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
قاتل
95 100 1428200
2
perspolic
20 10 1414800
3
قـاتـل
80 90 1411800
4
راه ساری
100 100 1369500
5
گوگل چت
100 100 1361200
6
perspolis ali65
100 100 1032200
7
vitality
90 95 918100
8
C R 7 پرسپولیس
95 100 886200
9
C R 77777
95 100 846900
10
پرسپولیس تلبزان
100 100 807200
11
استقلال زنجان
95 100 670300
12
چرم یونایتد
90 90 657100
13
عقاب خشمگین
0 65 483900
14
پیام مشهد
15 100 418500
15
روسونری
80 90 340300
16
gladiators
100 90 297400
17
دیاولو کاسیاویت
75 95 269500
18
تیام
100 100 252100
19
تئاتر رؤياها
100 100 250700
20
Ferdows
90 90 247500