رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
perspolic
100 100 1028000
2
قـاتـل
90 100 977400
3
گوگل چت
100 100 911200
4
vitality
95 100 781800
5
perspolis ali65
100 100 766800
6
C R 7 پرسپولیس
100 100 599400
7
C R 77777
90 100 565200
8
پرسپولیس تلبزان
100 100 549200
9
قاتل
65 70 540400
10
چرم یونایتد
100 100 480800
11
پیام مشهد
100 100 292400
12
تربت جام
100 100 265100
13
روسونری
100 100 254000
14
gladiators
90 90 239600
15
مارافعی
75 10 223200
16
Ferdows
90 90 182600
17
دیاولو کاسیاویت
100 100 171500
18
مدافعان حرم2016
80 95 169200
19
FC.Chaldran
65 100 168500
20
تئاتر رؤياها
95 100 162400