رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
راه ساری
85 95 157300
22
پرسپولیس یران
100 100 154600
23
عقاب خشمگین
85 40 153200
24
پرسپولیس قهرمان
100 100 115600
25
زنده رود جاری
90 50 110100
26
پدیدگان اردبیل
100 100 101700
27
RMA.mra
90 90 94600
28
ستاره سرخ
100 100 92800
29
برزیل
100 100 91200
30
استقلال
100 100 89600
31
farjam.a20
90 95 80900
32
استقلال زنجان
95 100 79500
33
ایران جوان
100 100 77900
34
دبیری تبریز
85 50 74600
35
Night stalkers
100 100 74400
36
dortmond BVS
100 90 73900
37
شهرداری اردبیل
95 100 73300
38
9602
30 0 72600
39
green real
100 80 71800
40
9601
5 0 70400