رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
پرسپولیس سیستان 3
100 100 57900
22
shir
100 100 57000
23
AlphaC
90 70 56300
24
راه ساری
100 100 53700
25
‌لیورپول
100 100 53500
26
پرسپولیس سیستان 2
85 90 53400
27
پرسپولیس سیستان8
85 100 53200
28
چلسی آقای خاص
60 90 52600
29
RMA
100 100 52400
30
رئال مادرید‌
100 100 52300
31
پرسپولیس قهرمان
90 95 51800
32
رئال آقای خاص
100 100 51600
33
پرسپولیس سیستان۴
80 90 51500
34
پرسپولیس سیستان۵
100 100 50300
35
شهریار کلیبر
100 100 50300
36
aptiz
80 80 49800
37
Nanda crest
100 100 48700
38
daptie
80 80 48400
39
یزدان خواهان8
85 90 47800
40
پرسپولیس1997
100 100 47300