رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
Ferdows
55 90 111600
22
پدیدگان اردبیل
100 100 108000
23
E$teghlal
90 100 107200
24
پرسپولیس آسیایی
40 20 106200
25
مدافعان حرم2016
100 100 104600
26
رئال مادرید
100 100 103600
27
Tandis
90 95 103300
28
دیاولو کاسیاویت
100 100 102900
29
Washington
95 100 102100
30
تیام
85 100 101400
31
DIW Industry
90 80 100200
32
بردو
90 85 97800
33
پرسپولیس قهرمان
100 100 95800
34
غزال تیزپا
95 95 94800
35
پرسپولیس1360
90 90 94100
36
Leipzig
95 90 93900
37
شیاطین نوشهر
70 90 93400
38
امپراتور قائمشهر
35 60 93200
39
DIW Energy
95 100 92400
40
Berlin
80 80 89600