رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
gladiators
90 95 133400
22
عقابهای پایتخت
100 90 123000
23
پیام مشهد
70 90 115300
24
Manchester City
90 100 112100
25
عقابهای پایتخت2
100 90 106400
26
soza
100 100 101000
27
power full
100 95 99100
28
barcilona2016
100 100 99100
29
GothamFC
85 95 93600
30
ایران جوان
100 100 89400
31
FC.Chaldran
100 100 86000
32
ویانای سبتک
90 85 81500
33
بارسالیگا
100 90 80600
34
شاهد ساری
95 90 76900
35
SiFFaLL
100 30 73300
36
یو
90 100 72900
37
real bushehr
100 100 71100
38
پرسپولیس قهرمان
90 90 71000
39
پرسپولیس یزد2
100 100 71000
40
تک خال تراختور
100 100 71000