رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
پرسپولیس یران
15 80 221100
22
مدافعان حرم2016
100 100 220500
23
پرسپولیس قهرمان
90 95 192900
24
راه ساری
100 100 183400
25
پدیدگان اردبیل
100 100 160100
26
برزیل
75 80 151400
27
RMA.mra
25 100 149600
28
ستاره سرخ
100 100 140800
29
استقلال
100 100 140100
30
زنده رود جاری
90 90 132000
31
farjam.a20
100 100 123000
32
ایران جوان
100 100 118700
33
شهرداری اردبیل
100 100 102500
34
ویانای سبتک
100 100 96100
35
Night stalkers
75 90 95700
36
استقلال زنجان
85 20 95500
37
بارسلونا
85 90 93900
38
FIFA 2016
65 90 93500
39
شیران استقلال
70 100 93300
40
9602
100 50 92900