رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
Ac Millan
100 100 26200
22
FC.Chaldran
90 90 25600
23
تئاتر رؤياها
90 95 24800
24
زنده رود جاری
100 100 23900
25
Night stalkers
100 100 23800
26
dortmond BVS
65 80 20900
27
green real
100 100 20100
28
A.C Milan
65 100 19600
29
RMA.mra
100 100 18500
30
شاهد
100 100 18100
31
ستارگان msn
100 100 18100
32
real winer
45 85 17600
33
9607
100 90 16500
34
farjam.a20
55 95 15800
35
ناتینگهام فارست
100 100 15100
36
ثامن
90 80 15000
37
rokin
95 100 14700
38
ثامن الامه
100 100 14700
39
2018ازادی
40 85 13800
40
moh65
25 85 13400