رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
پدیدگان اردبیل
100 100 145800
22
پرسپولیس قهرمان
80 95 134400
23
Arizona
95 100 134400
24
پرسپولیس آسیایی
70 80 131900
25
مدافعان حرم2016
100 100 130600
26
Missouri
90 100 130000
27
عقاب خشمگین
100 100 126600
28
DIW Industry
40 70 123600
29
Washington
100 100 123200
30
رئال مادرید
70 100 122300
31
پرسپولیس1360
100 100 121300
32
بردو
50 75 118200
33
تیام
75 90 116400
34
غزال تیزپا
100 100 116100
35
Tandis
80 80 115000
36
Leipzig
55 70 113500
37
وفا یونایتد
100 100 112800
38
FC.Chaldran
80 90 112300
39
Berlin
80 50 108400
40
پرسپولیس تهران
80 70 108000