رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
Ferdows
100 100 176200
22
RMA
100 100 168500
23
عقابهای پایتخت
100 100 150000
24
barcilona2016
100 100 137900
25
FC.Chaldran
65 95 133200
26
power full
100 100 131600
27
عقابهای پایتخت2
100 90 125600
28
Manchester City
90 80 124300
29
soza
75 100 119300
30
ایران جوان
100 100 116400
31
تیام
100 100 111500
32
ویانای سبتک
100 100 108500
33
GothamFC
100 100 104700
34
بارسالیگا
100 100 97100
35
SiFFaLL
90 90 95600
36
Ac Millan
100 100 95600
37
پرسپولیس یزد2
100 100 95200
38
شاهد ساری
100 100 88000
39
یو
75 100 86000
40
جوانان قراتلو
100 100 85800