رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 4

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
101
dragonWarrior
100 100 5700
102
aytamiaq
100 100 5700
103
kaptig
15 30 5700
104
Metti
100 100 5700
105
پرسپولیس سیستان 3
100 100 5600
106
zdsws
95 100 5600
107
شهر خسته
100 100 5600
108
daptin
0 0 5600
109
iaptis
0 0 5600
110
یوز
100 100 5600
111
REAL SHAHROOD
95 100 5500
112
manwolf
100 100 5500
113
سوق لسترته
100 100 5500
114
عشق من لنگرود
100 100 5500
115
پاس مشهد
100 90 5500
116
زاگرس ایلام
95 100 5500
117
esteghlal.fm7
100 100 5500
118
realss
100 100 5500
119
ali8karimi8
100 100 5500
120
SEPAHAN1239
100 100 5500