رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
KingPerspolis
80 100 107800
42
شیاطین نوشهر
95 90 106900
43
ایران جوان
100 100 106700
44
Frankfurt
95 90 106400
45
Peyman
80 80 105700
46
ستاره سرخ
95 100 105600
47
Stuttgart
55 70 105600
48
امپراتور قائمشهر
90 40 103900
49
DIW Energy
65 70 103800
50
ولزهمپتون
100 100 103300
51
استقلال نوشهر
100 100 102900
52
استقلالی های رومز
100 100 101800
53
AlphaC
100 100 101200
54
Lübeck
85 90 101100
55
خسته دلان
95 100 99800
56
Florida
70 80 99300
57
Bochum
95 100 98700
58
ناسیونال
100 60 98000
59
RMA
80 90 96700
60
Sahel
100 100 95300