رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
پلنگ های قرمز آسیا
100 90 44500
42
پرسپولیس قهرمان
100 100 44400
43
پرسپولیس1360
100 100 44400
44
PM Black White
90 95 44300
45
king frog
100 90 44300
46
بیت
95 90 44200
47
New Jersey
100 100 44000
48
Stuttgart
100 100 44000
49
استقلال نوشهر
100 100 43900
50
وفا یونایتد
100 100 43700
51
خسته دلان
100 100 43700
52
پدیدگان اردبیل
100 100 43400
53
Frankfurt
100 100 42400
54
Mannheim
100 100 42200
55
امیرعلی اف سی
100 100 41900
56
Orlando
100 100 41700
57
پرسپولیس مرسین
100 100 41400
58
Dark Night
100 100 41300
59
امپراتور قائمشهر
100 100 40800
60
RMA
100 100 40600