رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 3

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
چت نوین
75 95 85100
42
استقلال ساری
80 100 84100
43
پرسپولیس یران
90 100 83900
44
sooltan20
80 70 83600
45
جوانان قراتلو
60 85 83400
46
gilannnn
50 85 83200
47
بولان قرمز
80 100 82800
48
ستاره سرخ
100 100 81400
49
HEGMATANE
75 100 81400
50
پسر خوشگل
100 100 81300
51
دوگيجان
70 90 81200
52
power full
100 100 81100
53
ordak
65 70 80800
54
استیل آذین مشهد
100 100 80100
55
ویانای سبتک
0 20 79600
56
شیران استقلال
25 60 79500
57
اینترمیلان ایتالیا
95 100 78500
58
Ʀҿаɭ ɱądrid
80 90 78400
59
farjam.a20
0 0 78300
60
عقاب مشهد
65 100 77400