رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
Frankfurt
100 100 86500
42
Lübeck
90 90 85100
43
FC.Chaldran
85 100 84000
44
استقلال نوشهر
90 90 84000
45
Stuttgart
0 30 84000
46
وفا یونایتد
100 100 83700
47
پرسپولیس تهران
35 60 83400
48
Florida
85 90 83000
49
KingPerspolis
100 100 82600
50
Bochum
95 100 82000
51
Augsburg
85 100 81200
52
New Jersey
80 90 81100
53
Orlando
90 100 79500
54
خسته دلان
50 90 79100
55
ناسیونال
70 80 78700
56
Mannheim
75 100 78200
57
بیت
100 100 78100
58
RMA
40 50 77500
59
ستاره سرخ
95 95 77300
60
Ehsan Spurs
90 100 76100