رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 7

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
Leipzig
20 60 53400
42
کلفیر
90 95 53200
43
تلت
100 100 52800
44
ارمغان دانش
100 100 52400
45
valhalla
0 0 52300
46
Arizona
100 100 52200
47
Berlin
100 100 52000
48
نیوکمپ۸۴
45 100 51600
49
Housheh
100 100 51600
50
شاهین اسمان
100 100 50900
51
باشگاه شاهین اسمان
100 100 50600
52
liiil
100 100 50500
53
پرسپولیس.شیراز
100 100 49600
54
شاهین یونایتد
20 0 49500
55
Marjan
90 100 49400
56
A.C Milan
75 80 48700
57
نفت یونایتد
65 90 48600
58
Texas
100 100 48400
59
سوپر پارسا
100 100 48400
60
اسـتقلال تهران
100 100 48300