رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
استقلال زنجان81
100 100 39300
42
استقلال بزرگ1396
100 100 39100
43
rokin
20 100 39000
44
9601
5 20 37800
45
پدیدگان اردبیل
100 100 37500
46
Eye of devil
90 90 37200
47
FIFA 2016
95 100 36900
48
fire
95 100 36800
49
پرسپولیس مها
80 100 36200
50
اکباتان
100 100 36100
51
شهرک صنعتی جیرفت
100 100 36100
52
Tehran City
55 100 36100
53
دبیری تبریز
100 90 35400
54
شیران استقلال
100 100 35300
55
استقلال
100 100 35200
56
sardo2319
75 95 35100
57
6035
90 100 35100
58
real winer
90 100 35000
59
9605
5 10 34800
60
GHAEIB
95 100 34700