رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 7

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
پرسپولیس تهران ما
95 90 67400
42
eseghlal fc
100 100 67400
43
Berlin
100 90 66600
44
ایران جوان
85 100 66200
45
Missouri
95 80 64200
46
الوند همدان
95 100 64000
47
سرخ روسنری 1
85 20 63800
48
Texas
100 100 63500
49
شاهين جنوب
80 80 63100
50
باشگاه شاهین اسمان
100 60 63000
51
زرد یونایتد
95 100 63000
52
valhalla
80 90 62900
53
سپیدورد شهر باران
95 100 62500
54
Inter0111
100 100 62500
55
اسـتقلال تهران
100 90 62400
56
تلت
100 100 62300
57
هوشه 2
70 70 62300
58
Marjan
95 80 62200
59
Leipzig
100 100 62000
60
Arizona
100 100 61900