رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
ستاره سرخ
80 80 143700
42
Taaj
95 100 142800
43
Berlin
70 100 142500
44
Leipzig
100 80 142400
45
امپراتور قائمشهر
90 50 141600
46
بردو
100 80 141400
47
پرسپولیس تهران
100 100 141300
48
Tandis
55 70 140100
49
خسته دلان
75 95 139800
50
Frankfurt
100 100 139300
51
Stuttgart
100 90 139200
52
RMA
100 90 136700
53
شیاطین نوشهر
45 70 136200
54
Persepolis77kk
100 100 135500
55
Peyman
95 100 135100
56
پرسپولیس مرسین
100 90 133900
57
ناسیونال
90 80 133200
58
Bochum
65 80 130200
59
بیت
80 80 129700
60
toofan
45 70 128900