رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
41
بارسالیگا
60 70 121000
42
as.fc
95 100 120800
43
Vulcano
50 75 116100
44
dortmond BVS
95 100 116000
45
farjam.a20
100 100 115900
46
badboy
55 95 115000
47
fire
45 70 111600
48
عقاب نکا
100 100 111100
49
تک خال تراختور
65 55 110700
50
A.C Milan
100 100 110200
51
یو
90 100 109700
52
زنده رود جاری
100 100 108900
53
جوانان قراتلو
0 0 108600
54
Avenger
65 100 108100
55
تک خال تراختور 5
0 0 106300
56
FC Sari
100 100 104400
57
اهورا اف سی
55 90 104400
58
fc zeynab abad city
100 100 103900
59
استقلال پیروز
0 0 103600
60
تک خال تراختور 2
85 100 103400