رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
تیام
90 100 83100
62
sardo9604
50 80 82600
63
2018ازادی
80 100 81400
64
ستارگان تبریز
100 100 80700
65
A.C Milan
10 50 80200
66
عقابهای پایتخت
85 60 79900
67
ویانای ایران
95 100 79400
68
مهراب خسته صدا
90 80 79200
69
AcademiC EtehaD
35 50 79100
70
دورتموند
70 90 78300
71
سیاهجامگان تبریز
95 100 77900
72
moh65
75 100 77700
73
badboy
90 90 77300
74
9608
75 20 77200
75
sardo2319
80 90 77100
76
FCALCHARKHISAZI
50 0 76900
77
fcs20018
95 100 76600
78
ستارگان msn
85 100 76600
79
استقلال ساری
85 100 76500
80
9607
75 0 75700