رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
پرسپولیس علی آباد
60 100 103000
62
سوادکوه(زیراب)
95 100 102500
63
Real Madrid
100 50 102300
64
ببرمشهد
0 0 101700
65
تک خال تراختور 3
95 100 101300
66
B V B
70 90 101300
67
پرسپولیس قهرمان
55 100 100400
68
نفت پشت برج
35 100 100300
69
Esteghlal S
95 100 99600
70
FC Mazandaran
10 50 99600
71
فیفا پارس
0 0 99400
72
سرو طلائی
100 100 99200
73
پشت برج 5
0 20 98800
74
تک خال تراختور 4
60 100 98600
75
تک خال تراختور 6
85 100 98200
76
دونالد ترامپ
100 100 97000
77
شن سا ساوه
100 100 96800
78
BARSE LONA
80 90 96600
79
آث میلان+
45 90 96200
80
real bushehr
20 40 96000