رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
بیت
25 60 95100
62
شیاطین 2
55 30 93500
63
Orlando
75 90 93300
64
FC Youth
90 90 93300
65
New Jersey
100 100 92900
66
Augsburg
70 80 92500
67
امیرعلی اف سی
100 60 92200
68
Taaj
100 100 91600
69
Mannheim
90 100 91600
70
Ehsan Spurs
70 90 90800
71
parvaz3
75 90 90600
72
Dresden
100 100 90400
73
Baran
80 100 90400
74
Persepolis77kk
70 90 89400
75
پرسپولیس مرسین
90 95 89100
76
Ghost
95 90 88900
77
فولاد مبارکه نطنز
40 50 88800
78
فولاد.خوزستان
75 60 88400
79
toofan
90 100 88000
80
پلنگ های قرمز آسیا
85 90 87400