رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
AcademiC EtehaD
45 60 61900
62
A.C Milan
40 10 61700
63
پرشیا
25 50 61700
64
PSVf
85 95 61600
65
تیام
65 70 61500
66
9607
0 0 61000
67
rokin
95 100 60800
68
عقابهای پایتخت
80 10 60300
69
سرخ دلان پایتخت
65 90 59900
70
RMA
85 95 59800
71
sardo2319
100 100 59600
72
power full
40 70 59400
73
sardo9604
100 100 59200
74
fcs20018
65 95 58700
75
FC Barca IR
80 100 58500
76
moh65
50 100 57800
77
استقلال زنجان81
85 90 57800
78
keriyas
65 95 57000
79
badboy
85 90 56900
80
پرسپولیس 7 جیرفت
60 70 56700