رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
داود
100 100 11400
62
Ac Millan1
80 90 11400
63
rs
100 95 11400
64
خوابگاهیون
90 100 11300
65
محمد عبداللهی
50 95 11300
66
Ʀҿаɭ ɱądrid
90 90 11100
67
جیرفت 348
80 70 11100
68
درب بهشت جیرفت
95 100 11100
69
استقلال بزرگ1396
90 90 11100
70
f.c.AZ
90 80 11000
71
فقط رونالدو
95 50 10900
72
Biaaa2
100 100 10800
73
پشت برج 2
75 90 10800
74
خوش رقیب
100 100 10800
75
Jannan
100 100 10700
76
شالکه02
75 100 10700
77
بندگان خدا
100 100 10700
78
khalife
90 90 10500
79
علی یوسف زاده
50 20 10500
80
شهدای اردل
90 100 10400