رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس2

تاریخ آغاز: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
81
طبرستان
0 0 94800
82
تک خال تراختور 7
10 40 94800
83
ژنرال
95 100 93900
84
نساجی قاعمشهر
95 100 93800
85
پشت برج 2
40 80 93600
86
استقلال*
95 100 93300
87
استقلال منتخب
20 20 93000
88
E$teghlal
100 100 92500
89
40 سی
100 100 92000
90
پشت برج 4
10 40 91700
91
ساری
100 100 91500
92
C R 7
0 65 91400
93
دلتا فورس
100 100 91300
94
fc zenab abad city2
70 100 91200
95
ملوان ساری
65 80 91000
96
صنعت ساری
75 100 90900
97
ef barcelona
15 70 90300
98
استقلال آهنگرکلا
100 100 90100
99
پرسپولیس مها
100 100 90000
100
پشت برج 6
10 20 89300