رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: خلیج فارس 5

تاریخ آغاز: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
81
شهرداری اردبیل
100 100 87000
82
Enerky
90 90 86800
83
IR IRAN
90 100 86600
84
Bonn
70 80 86300
85
Heidelberg
100 70 84900
86
aliens
100 100 84600
87
king frog
70 100 84400
88
نفس
90 95 84100
89
پرسپولیس سیستان10
70 40 83200
90
perspolis آسيايي
30 20 82500
91
perspolic
90 90 82400
92
ss95
100 100 81800
93
FCB12
10 0 81700
94
Galactic
95 80 81500
95
بارسا messi
60 70 81200
96
hamghasam
75 100 81000
97
شهریار کلیبر
85 90 80900
98
BASKETBAL ABDANAN CL
95 100 80800
99
VALFAJRE QESHM
90 85 80700
100
PM Black White
50 60 80500